Městská doprava Jablonec nad Nisou

   Město Jablonec nad Nisou leží v Libereckém kraji na úpatí Jizerských hor. První zmínka o tomto městě pochází z roku 1356 kdy stál v tomto místě farní kostel a roubené stavby umístěné poblíž kostela a podél cest. Za dobu své existence byla osada mnohokrát vypálena. Doba největšího rozmachu byla spojena se sklářskou výrobou v 18. století a díky sklářskému průmyslu je znám Jablonec po celém světě i dnes. Zdejší sklářská výroba se specializovala na napodobování drahokamů a výrobu foukaných perel. V roce 1808 byl Jablonec povýšen na město. V dnešní době zde žije kolem 45 000 obyvatel. Silniční spojení má město zajištěno s nedalekým Libercem a Tanvaldem (silnice I třídy č 14) a s dálničním tahem Praha - Liberec (spojnice č 65) napojující se na dálnici nedaleko Hodkovic nad Mohelkou. Ani železnice zde nemá takový význam jako v jiných městech stejné velikosti. Městem prochází pouze místní trať spojující Liberec s opět s Tanvaldem. Další důležitější trať je vedena ale nedaleko a prochází městečkem Rychnov u Jablonce nad Nisou. Tato trať je spojnicí Liberce s Turnovem, Hradcem Králové a Prahou. Spojení s touto tratí zajišťuje městská doprava a její páteřní linka č 1 v 30 minutovém taktu společně s rychlospojem - linkou 15.

Většinu spojů příměstské dopravy zde provozuje společnost BusLine středisko Jablonec nad Nisou (do roku 2010 ČSAD Jablonec nad Nisou) s provozovnou v Pražské ulici. Pravidelné autobusové linky spojují Jablonec s Libercem, Železným Brodem, Turnovem a Tanvaldem. Autobusové nádraží nalezneme v těsné blízkosti centra města. V roce 2011 proběhla jeho přestavba a stal se z něj moderní terminál veřejné dopravy společný jak pro městskou tak linkovou dopravu. Před rekonstrukcí používala městská doprava přestupní uzel nedaleko AN lokalizovaný v ulici Kamenná.

 Městskou dopravu provozoval do roku 2010 dopravce ČSAD Jablonec nad Nisou (od roku 2008 součást ČSAD Semily). Městský systém tvořilo celkem 17 pravidelných linek (1-18), 5 linek školních (21,31-33) a jedna linka noční dopravy N1. Na většině linek fungoval taktový provoz 15,30,60 minut a díky prokladům a souběhů klesal interval v hlavních přepravních směrech pod 15 min. Interval byl doplňován i vloženými posilovými spoji X. Hlavním přestupním uzlem byla zastávka Kamenná, kdy byla zajištěna návaznost na jednotlivé linky.

V roce 2010 vyměnil na linkách jablonecké MHD stávajícího dopravce dopravní podnik z nedalekého Liberce nově se jménem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Změna dopravce sebou nesla i omlazení vozového parku, kdy do Jablonce byly převedeny nové autobusy Tedom původně z liberecké MHD. Vozy BusLine z městské dopravy ale nezmizely a nadále provoz městských linek subdodavatelsky pro DPMLJ a dokonce libereckému podniku vypomáhají zajišťovat i městské linky v Liberci. Rozsah provozu zůstal zachován. V roce 2013 proběhla linková integrace do systému IDOL. Linky jsou nově označovány trojmístným číslem z řady 100.

  Vozový park byl za dob působení ČSAD Jablonec nad Nisou různorodý a byl tvořen jak starými karosami B731/2 dodávanými do roku 1997 , Karosami B932(E) z dodávek v letech 1998-1999 (6ks) a také nízkopodlažními vozy Citybus 12 z let 1999-2002 (9 ks). Od roku 2000 jsou nakupovány městské autobusy také od výrobce Sor Libchavy. Veškeré vozy od tohoto výrobce jsou v městském provedení v různých délkách. Nákupy jsou realizovány s přispěním města a na každém takto spolufinancovaném voze je uvedena věta "Město Jablonec nad Nisou Občanům". Každý autobus je dále označen evidenčním číslem z řady 49-110 a nápisem Městská hromadná doprava. Většina autobusů je vybavena digitálními orientacemi LED panely BUSE nebo EM-Test (instalovány v autobusech Sor). Výrazné omlazení vozového parku proběhlo v letech 2008 - 2009, kdy bylo do provozu zařazeno 9 nízkopodlažních Sor (2008 4x BN10.5, 2009 1x BN10,5, 2x BN12 ,1x NB12).

 Se změnou provozovatele v roce 2010 byl vozový park opět omlazen převodem 13 ks plynových Tedomů z Liberce, mohly být vyřazeny všechny zbylé Karosy řady 700 a došlo i na odstavování některých vozů z řady 900. Část Tedomů byla převedena zpět do Liberce počátkem roku 2014 výměnou za plynové Sory BNG012. Z celkového počtu v Jablonci zbylo 6 vozů, které doplňuje vozový park střediska Jablonec MHD.

Další změnou prošla městská doprava v roce 2019 kdy BusLine vypověděla smlouvu s libereckým dopravním podnikem. Dopravní podnik se zaměřil plně na provozování dopravy v Liberci a v Jablonci přešel provoz pod BusLine LK.

Působení BusLine na městské dopravě v Jablonci končí pak 1. února 2021, kdy byl nahrazen dopravcem Umbrella Coach&Buses. Středisko Jablonec však nadále bude i pro nového dopravce zajišťovat servisní služby spojené s provozováním městské dopravy, jako je například výlep zastávkových řádů, nebo mytí autobusů.

Od roku 1900 zajišťovaly městskou dopravu s autobusy také tramvaje. Tramvajové tratě vedly z Rychnova přes centrum až do Janova a od hlavního nádraží na Paseky. V dobách největšího rozkvětu tramvajové dopravy bylo v provozu na Jablonecku 32 tramvajových vozů. Tramvajový provoz byl ale v roce 1965 (31.3.1965) ukončen a veškerý provoz byl nahrazen autobusy. Jediná tramvajová linka která je dodnes v provozu je linka 11 spojující Jablonec s Libercem tuto linku ale provozuje Dopravní podnik Liberec. Linka je ukončena nedaleko centra u zastávky Jablonecké MHD Lázně.

Odkazy
Galerie BusLine vozy příměstské dopravy střediska Jablonec
Autobusové nádraží Jablonec - přehled odjezdových stání
Městská doprava Jablonec nad Nisou