aktuální vozový stav střediska    aktuální vozový přehled

CYKLOBUSY

Citybus 12 4L0 2974 B932E 4L0 2994
Liberec Moskevská Jablonec ul. Budovatelů
další fotografie vozu 4L0-2974 další fotografie vozu 4L0-2994

Autobusy Karosa/Irissbus

B932E 4L0 2982 B932E 4L0 2985
evč. 83/ ul. 5. května evč. 84/ AN Jablonec
další fotografie vozu 4L0-2982 další fotografie vozu 4L0-2985
B932 4L0 2997

Citybus 12 4L0 3010
evč. 86/zast. Masná evč. 102/ AN Jablonec
další fotografie vozu 4L0-2997

další fotografie vozu 4L0-3010

Autobusy Sor
Sor B9.5 4L0 2956 Sor B9.5 4L0 3009
evč. 52/ ul. Lipanská evč. 53/ ul. Palackého
další fotografie vozu 4L0-2956 další fotografie vozu 4L0-3009
Sor B9.5 4L0 2996 Sor BN10.5 4L0 2991
evč. 54/ Dolní náměstí evč. 55/ ul. Turnovská
další fotografie vozu 4L0-2996 další fotografie vozu 4L0-2991
Sor BN10.5 4L0 2955 Sor BN10.5 CNG 4L3 0813
evč. 56/ zast. Divadlo evč. 57/ul. Wolkerova
další fotografie vozu 4L0-2955 další fotografie vozu 4L3-0813
Sor BN10.5 CNG 4L3 0817 Sor B10.5 CNG 3L5 0402
evč. 58/ ul. Pražská evč. 59/ul. Mostecká
další fotografie vozu 4L3-0817 další fotografie vozu 3L5-0402
Sor B10.5 4L0 2943 Sor B10.5 4L0 2941
evč. 60/ Horní nám. evč. 61/ul. Mostecká
další fotografie vozu 4L0-2943 další fotografie vozu 4L0-2941
Sor BN10.5 CNG 4L6 3813 Sor BN10.5 CNG 4L6 3812
evč. 62/ ul. 5. května evč. 63/ul. Luční
další fotografie vozu 4L6-3813 další fotografie vozu 4L6-3812
Sor BNG12 4L2 8542 Sor BNG12 4L2 8723
evč. 73, AN Jablonec evč. 74, zast. Na Kačírku
další fotografie vozu 4L2-8542 další fotografie vozu 4L2-8723
Sor BNG12 4L2 8724 Sor BNG12 4L2 8648
evč. 75, U Balvanu evč. 76, ul. Generála Mrázka
další fotografie vozu 4L2-8724 další fotografie vozu 4L2-8648
Sor BNG12 4L2 8722 Sor BNG12 4L2 8721
evč. 77, Horní náměstí evč. 78, AN Jablonec
další fotografie vozu 4L2-8722 další fotografie vozu 4L2-8721
Sor BNG12 4L2 8725 Sor BNG10.5 4L3 0814
evč. 79, ul. 5. května evč. 87/ AN Jablonec
další fotografie vozu 4L2-8725 další fotografie vozu 4L3-0814
Sor BNG10.5 4L3 0816    
evč. 88/ ul. Generála Mrázka  
další fotografie vozu 4L3-0816  
Minibusy

Sprinter 413 4L0 2998    
evč. 49/AN Jablonec  
další fotografie vozu 4L0-2998  

Tedom C12G vozy DPMLJ

Tedom C12G 4L1 5456 Tedom C12G 4L1 5457
linka 4, ul. Mostecká linka 4, ul. Luční
evč. 67 evč. 68
Tedom C12G 4L1 5458 Tedom C12G 4L1 5459
linka 1, ul. Smetanova AN Jablonec
evč. 69 evč. 70
Tedom C12G 4L1 6097 Tedom C12G 4L1 6098
linka 1, Horní náměstí linka 1, ul. 5.května
evč. 71 evč. 72

VOZY DPMLJ V JABLONCI - vrácené zpět v Liberci