vozový stav střediska 2014    aktuální vozový přehled

Autobusy BusLine
Feniksbus Suburban P 5L4 2685 Sor CNG12.3 5L2 0194
evč. 51, Janov nad Nisou Ústí nad Labem
další fotografie vozu 5L4 2685 další fotografie vozu 5L2 0194
Sor B9.5 4L0 2996 Sor BN10.5 4L0 2991
evč. 54/ Dolní nám evč. 55/ ul. Turnovská
další fotografie vozu 4L0-2996 další fotografie vozu 4L0-2991
Sor BN10.5 4L0 2955 Sor BN10.5 CNG 4L3 0813
evč. 56/ AN Jablonec evč. 57/ul. Wolkerova
další fotografie vozu 4L0-2955 další fotografie vozu 4L3-0813
Sor BN10.5 CNG 5L1 9806 Sor B10.5 4L0 2943
evč. 58/ul. Lipanská evč. 60/ul. Lipanská
další fotografie vozu 5L1-9806 další fotografie vozu 4L0-2943
Sor B10.5 4L0 2941 Sor BN10.5 CNG 4L6 3813
evč. 61/ul. Mostecká evč. 62/ ul. 5. května
další fotografie vozu 4L0-2941 další fotografie vozu 4L6-3813
Sor BN10.5 CNG 4L6 3812 Sor BNG12 4L2 8542
evč. 63/ul. Mostecká evč. 73, ul. Kamenná
další fotografie vozu 4L6-3812 další fotografie vozu 4L2-8542
Sor BNG12 4L2 8723 Sor BNG12 4L2 8724
evč. 74, Janov nad Nisou evč. 75, Dolní náměstí
další fotografie vozu 4L2-8723 další fotografie vozu 4L2-8724
Sor BNG12 5L4 2613 Sor BNG12 4L2 8722
evč. 76, AN Jablonec evč. 77, ul. Wolkerova
další fotografie vozu 5L4-2613 další fotografie vozu 4L2-8722
Sor BNG12 4L2 8721 Sor BNG12 4L2 8725
evč. 78, ul. 5. května evč. 79, ul. 5. května
další fotografie vozu 4L2-8721 další fotografie vozu 4L2-8725
Urbanway 10.5 CNG 5L1 9875 Urbanway 10.5 CNG 5L1 9895
evč. 80, Mírové náměstí evč. 81, ul. Lipanská
další fotografie vozu 5L1-9875 další fotografie vozu 5L1-9895
Sor BNG10.5 4L3 0814 Sor BNG10.5 4L3 0816
evč. 87, AN Jablonec evč. 88, ul. Generála Mrázka
další fotografie vozu 4L3-0814 další fotografie vozu 4L3-0816
Urbanway 12 CNG 5L2 0397 Urbanway 12 CNG 5L2 0398
evč. 91, ul. Lipanská evč. 92, ul. 5. května
další fotografie vozu 5L2-0397 další fotografie vozu 5L2-0398
Urbanway 12 CNG 5L2 0416 Urbanway 12 CNG 5L2 0417
evč. 93, ul. Kamenná evč. 94, ul. Želivského
další fotografie vozu 5L2-0416 další fotografie vozu 5L2-0417
Sor BN9.5  3L0 2542    
Česká Lípa nádraží ČD  
další fotografie vozu 3L0-2542  

Tedom C12G vozy DPMLJ

VOZY DPMLJ V JABLONCI - vrácené zpět v Liberci