Městská doprava Jičín

     Pohádkové město Jičín jinak nazývané brána do Českého ráje leží v Královéhradeckém kraji a žije zde přes 16000 obyvatel. Město se pyšní malebným historickým jádrem patří mezi hojně navštěvované turistické cíle. Leží na spojnici hlavních silničních tahů vedoucích do Hradce Králové, Turnova, Mladé Boleslavi, Poděbrad a Trutnova. Spojení s okolním světem zajišťují také železniční tratě 041 - Hradec Králové - Jičín  -Turnov, 061 - Jičín - Kopidlno - Nymburk a řada autobusových linek. Nejvýznamnější autobusový dopravce v okolí Jičína je společnost BusLine. Přes Jičín jezdí i většina spojů jedoucích z Prahy směr Krkonoše (Rokytnice, Špindlerův Mlýn, Janské Lázně).

Historie

  Městská doprava v Jičíně má dlouholetou tradici i v minulosti. Od roku 1987 byly v provozu spoje městských linek spojující autobusové nádraží s novým městem, závodem ZPA v Koněvově ulici, příměstskými částmi Popovice a Robousy a také nedalekou obcí Valdice. Provoz byl zajišťován provozovnou 510 Jičín (ČSAD Jičín).

Na přelomu let 1991/1992 byly v provozu 3 linky

  • 52940 Jičín nádr. – Jičín, Robousy

  • 52941 Jičín, Nové Město – aut. st. – Nové Město

  • 52990 Žel. st. – ZPA.

Vývoj MHD Jičín od historie po součastnost

    Novodobá historie městské dopravy v Jičíně začíná v roce 2001. Zkušební provoz započal od 1.10.2001 a byl ukončen oficiální spuštěním první linky městské dopravy 1.4.2002. Z počátku byl zkušební provoz zahájen pouze na jedné okružní lince (630007) která zajížděla do všech koutů Jičína. Pro malý zájem cestujících byl ale rozsah spojů po pár měsících zredukován. Zůstalo tehdy pouze Sor C7.5 na autobusovém nádraží zastávka MHDněkolik málo okružních spojů. Rozšíření se doprava dočkala od 1.8. 2004, kdy byl provoz rozšířen o přímé spoje, které jezdily mezi železniční stanicí a nemocnicí. Rozšíření spojů bylo reakcí na zrušení části nemocnice v Chlumci nad Cidlinou. Spoje měly dopravovat pacienty od vlaků k nemocnici a zpět (navazovaly na odjezdy a příjezdy vlaků směrem na Hradec Králové). V té době bylo v jízdním řádu celkem 30 spojů.

    Ani toto rozšíření netrvalo dlouho. Po roce byl provoz opět zredukován pro nezájem cestujících Na přímých spojích mezi nádražím a nemocnicí se střídaly dva autobusy jeden vyhrazený na MHD a druhý z linkové dopravypřímé spoje byly zrušeny od 12.6.2005 a v provozu zůstalo 10 spojů pouze v pracovní dny.  Počátkem roku 2006 přešlo dotování městské linky 630007 z kraje na město Jičín. Počet spojů byl opět zredukován o všechny odpolední spoje a linka byla přečíslována na 635007. Jeden pár spojů, který zajížděl do Valdic bylEkobus ul. Hradecká projíždí kolem dokončovaného Teska převeden na příměstskou linku 630095 Jičín - Valdice - Soběraz. V jízdním řádu zůstalo 6 spojů. Dalším omezením linka prošla od 7.4.2008. Od té doby bylo v trase linky vedeno pouze 5 spojů v pracovní dny v dopoledním čase mezi 5:10-9:50. Mimo městskou linku obsluhoval Ekobus i další převážně posilové spoje v okolí Jičína. Mezi nimi spoje č5,8 linky 630095 Jičín - Valdice - Jičín a spoje č 23,24 linky 630070 Jičín - Slatiny - Jičín.

 LINKA TESCO V roce 2005 byla uvedena do provozu linka druhá. Na této lince byly od začátku roku  pouze 3 spoje. Po deseti měsících provozu a dostavbě hypermarketu TESCO byla dne 15.10.2005 tato linka rozšířena na 12 spojů v pravidelném intervalu (některé z nich jezdily i v sobotuprvní den provozu linky k Tesku autobus SMJ-3934 a v neděli). Všechny spoje jezdily ve stejné okružní trase, začínaly a končily u o.d. TESCO. OdZastávka u teska dva dny před otevřením nového jízdního řádu platného od 10 prosince 2006 byl zaveden na TESCO  lince pravidelný hodinový interval (8-18) a každou sudou hodinu jezdil autobus v opačném směru. Další úpravou prošla linka v roce 2008 kdy byl zrušen nedělní provoz, posílen provoz sobotní dopoledne a přidán večerní spoj odjíždějící 19:00. Historie TESCO linky končí 1.5.2009, kdy společnost TESCO ustoupila od dotování spojů této linky. Dotování linky přešlo pod město. Provoz na lince byl zredukován o večerní a sobotní spoje a linka přestala obsluhovat zastávku u Teska.

   Ke konci roku 2008 díky úsporám proběhla optimalizace provozu. Linky byly sloučeny do jedné a v jízdním řádu přibyly i nové zastávky. Linka nově zastavuje třeba i na pěší zóně nedaleko polikliniky, nebo u Kina. Celkově byl rozsah provozu zachován.

  V roce 2009 bylo vypsáno výběrové řízení na nového provozovatele městské dopravy. Cílem tohoto výběrového řízení bylo rozšíření provozu a úspora nákladů při použití malokapacitního vozidla. Výběrové řízení vyhrála opět společnost ČSAD Semily. Provoz byl spuštěn podle nového jízdního řádu již od 13.12.2009. Na linku byl nejprve nasazen minibus Mercedes Sprinter, původem z Hořického střediska. Tento minibus byl vystřídán novým vozidlem v roce 2010. Těsně před slavnostním uvedením do provozu byl nový minibus opatřen stejnými polepy jako předchozí Sor B10.5 CNG. Koncem roku 2010 změnil dopravce ČSAD Semily název a nově se jmenuje BusLine. Dopravce uspěl i v posledním výběrovém řízení, které bylo vypsáno městem koncem roku 2013.

Fotogalerie
Při poruše Soru C7.5 byl nasazován na MHD většinou autobus LC735 1L0-5800    Ekobus u garáží ČSAD        
Linkové vedení

   Linkové vedení v roce 2009 před vypsáním výběrového řízení bylo následující:

  •  635007  Jičín, Hradecká - TESCO - aut. st.- Nové Město -  Čeřovka - nemocnice - aut.st..

  •  635001  aut.st. - Nové Město - Čeřovka-sídliště - aut.st

   Linkové vedení po výběrovém řízení

  • 635007 Jičín, Hradecká - TESCO - aut. st.- Nové Město - nemocnice - Čeřovka - sídliště - poliklinika - aut.st..

Vozový park

V počátcích provozu byl na tehdy jedinou linku nasazen mikrobus Mercedes Vario. Po čase byl tentoJeden spoj zajíždí do nedalekých Valdic Sor C7.5 Jičín Sedličky první vozidlo které jezdilo v Jičíně (foto Turnov AN)vůz převeden do střediska Rokytnice kde dnes jezdí na linkách skibusu a na smluvní dopravě. Vystřídán byl Minibusem značky Sor C7.5. Tento brázdil ulice Jičína až do roku 2004 kdy byl vystřídán větším modernějším a hlavně ekologičtějším vozem opět značky Sor B10.5 CNG s pohonem na stlačený zemní plyn. Autobus vybavený kanadským motoremprvní den provozu linky k Tesku autobus SMJ-3934 Ekobus Lidické náměstí JičínCummins Westport B 5,9 plus s plně elektronicky řízeným vstřikováním paliva, splňuje emisní normy na úrovni EURO 5 a je schopen na plnou nádrž ujet vzdálenost od 450 do 700 km. První nasazení tohoto autobusu na linku bylo po slavnostním představení v pondělí 25.10.2004. Vůz je vybaven plošinou pro usnadnění nástupu imobilních cestujících. Stejně jako jeho předchůdce byl označen nápisy městská doprava Jičín. Původní Sor C7.5 vyřazen nebyl. Nasazován byl až do roku 2005 na regionální linky dopravce ČSAD Semily. S otevřením hypermarketu TESCO začal do provozu zasahovat i autobus druhý, který byl převeden z provozovny v Jilemnici Sor C9.5. Pro provoz na lince TESCO obdržel celovozový reklamní nátěr. Na městských linkách se objevovali také další dva Sory z jičínské provozovny a to Sor C9.5 SMI 47-65, který rovněž obdržel reklamní polepy TESCO a Sor C10.5 1L0-5675. Sobotní spoje linky 635001 byly v roce 2008 zajišťovány dokonce autobusem střediska Hořice. V rámci hledání úspor v nákladech při provozování městské linky jsme se mohli koncem srpna 2009 v provozu setkat s malokapacitním minibusem Iveco Stratos LE37, který byl zakoupen pro potřeby městské linky v Hořicích. Od roku 2009 byl v provozu minibus i na městské lince v Jičíně. Stal se jím malokapacitní vůz s nástavbou Rošero First Fcli na podvozku Iveco Daily (RZ 3L6-3465). Další obměna proběhla na počátku roku 2014, kdy byl do provozu uveden nový minibus Iveco Stratos LE37 (RZ 4L8-4539).V případě poruchy je většinou na městskou linku nasazován malokapacitní vůz z příměstské dopravy střediska Jičín Sor CN8.5 3L7 2675.

 Jízdné na obou linkách je dáno tarifem městské dopravy v Jičíně. Za jednu jízdu se platí 7 kč. Pro cestující s čipovou kartou je jízdné levnější. Od roku 2008 mají lidé starší 65 let cestování městskou dopravou zdarma. Zastávky nejsou rozlišeny od zastávek linek regionálních. Každá zastávka kde autobusy městské dopravy zastavují je označena nálepkou městská doprava Jičín a názvem zastávky.

Odkazy
Galerie BusLine vozy příměstské dopravy střediska Jičín
Autobusové nádraží Jičín - přehled odjezdových stání
Slavnostní představení ekobusu - články z denního tisku
Městská doprava Jičín