Městská doprava Litoměřice

   Na jižním okraji Českého středohoří v Ústeckém kraji na řece Labi nalezneme městečko Litoměřice. Bývalé okresní město obývá přibližně 25 000 obyvatel.

    Dopravní spojení zajišťují dvě železniční tratě. První elektrifikovaná (072) ve směru Lysá nad Labem - Mělník - Štětí - Litoměřice - Ústí nad Labem. Na této trati jsou kromě osobních vlaků provozovány také rychlíky spojující středočeský Kolín s Ústí nad Labem v pravidelném 120 minutovém intervalu. Druhá trať (087) spojuje Litoměřice s Českou Lípou a Lovosicemi.

       Veškeré autobusové linky zajišťují v okolí Litoměřic od roku 2007 dvě dopravní společnosti, BusLine a ČSAD Slaný. ČSAD Slaný zajišťuje autobusové linky vedoucí jižně (oblasti Dolní Poohří a Štětsko), BusLine linky severní (oblast České středohoří východ). Autobusové nádraží je umístěno nedaleko historického centra v těsné blízkosti železniční stanice Litoměřice město (trať 072).

Stejně jako většinu příměstských autobusových linek v minulosti zajišťovala společnost DPÚK. Provoz byl zajišťován na dvou polokružních linkách označených písmeny B a D.

           

     Městskou hromadnou dopravu provozovalo BusLine od 1. ledna 2012. Vítězného uchazeče nabídkového řízení, kde hlavním kritériem byla výše ceny, vybrala rada města v režimu mimořádné situace poté, co smlouvu městu vypověděl Dopravní podnik Ústeckého kraje. Zároveň dochází ke zvýšení jízdného ze součastných 8 Kč na 10 Kč. Při platbě čipovou kartou BusLine ale cena zůstává na 8 Kč.

 Zprvu byl provoz městských linek zajišťován třemi nízkopodlažními autobusy s pohonem na zemní plyn (Sor CNG10.5), převedené z  Ústí nad Labem, kde zajišťovaly linky VHD. Tyto vozy byly v roce 2013 nahrazeny vozy podobnými, ale novými a tentokráte v městském provedení (Sor BNG10.5) Plnění probíhá v nové plnící stanici CNG u mostu generála Chábery.

Rozsah provozu byl zachován na stávajících dvou linkách dle nových jízdních řádů:

Dopravní krize v ústeckém kraji se nevyhnula ani městským linkám v Litoměřicích. Působení tak skončilo začátkem roku 2019, kdy se provozování linek ujala společnost Autobusy Karlovy Vary.

Vozový park aktuální
4L5 9246   4L5 9247   3L0 2549
Vozový park do 2013
3L9 9361   3L9 9364   3L9 9366
Fotogalerie střediska Litoměřice - příměstská doprava
Městská doprava Litoměřice