MHD Č e s k á  L í p a

Autobusy MHD Česká Lípa

Autobusy dopravce VETT   Autobusy náhradní dopravy 2007

Autobusy Karosa/Irisbus

Citybus 12 - 2004 Citybus 12 - 2004
1L9-4098 2L0-8470

linka 202

linka 205

Citelis 12 - 2005 Citelis 12 - 2006
2L3-0991 - 9016 2L6-0896 - 9017

linka 203

linka 215

Karosa B732 2L7 2123    
   

 ul. Děčínská

 

Autobusy Sor

Sor BN9.5  3L0 2522 Sor BN9.5  3L0 2532
9005 - Linka 203 9006 - Linka 217
 ul. Bulharská

hlavní nádraží

Sor BN9.5  3L0 2542 Sor BN9.5  3L0 2549
9007 - Linka 206 9008 - Linka 202

zast. Banco

 ul. Děčínská
Sor BN10.5  3L1 5822 Sor NB12 3L2 5632
Linka 207 Linka
hlavní nádraží další fotografie vozu 3L2-5632
Sor BN10.5 3L5 0562 Sor BN10.5 3L5 0652
Linka 215  
zast Banco zast Banco
Sor NB12 3L6 3232 Sor BN9.5 3L6 3308
přesun MHD Jablonec Linka 202
další fotografie vozu 3L6-3262 ul. Sokolská
Sor BN9.5 3L6 3312 Sor BN9.5 3L6 3332
Linka 207 Linka 203
zast Banco ul. Děčínská
Sor C9.5 3L8 8782

FOTO není k dispozici

Sor BN10.5 4L0 3022
Linka 5001 Kravaře  
ex BUS Kravaře CLI 39-37  

Autobusy Ostatní

Mercedes Sprinter 1L2-9992 MAN D20  3L0 2432
Linka 218 Banco 9001 - Linka 204

další fotografie vozu 1L2-9992

foto bez cvr
MAN D20  3L0 2452 MAN D20  3L0 2462
9002 - Linka 209 9003 - Linka 203
foto bez cvr foto bez cvr
MAN D20  3L0 2472 Mercedes O405N 3L3-7518
9004 - Linka 207 Linka 202 ul. Sokolská
  další fotografie vozu 4U4-2149
Mercedes O405N 3L3 7520 Man Lion´s Regio 3L9 9312
Linka 207 zast. Banco Zájezd - AN Jičín
další fotografie vozu 4U4-2157  

Vozy přesunuté do jiných středisek

Sor C10.5  1L0 5675 Sor B9.5CNG 3L3 7782
Linka 203 Linka 203

zapůjčen ze střediska Jičín

přesun stř. Semily
Sor NB12 3E7 9705 Karosa B951
Linka 207  1L7 8728
zapůjčen od výrobce přesun stř. Litoměřice
Sor B10.5CNG 3L5 0402 Mercedes O407 3L3 7524
Linka 202 odstavná plocha ČSAD
přesun stř. Litoměřice

 přesun stř Hořice

Citybus 12 9A2 9836 Citybus 12 9A2 7963
linka 204 linka 204

zapůjčen 2009

zapůjčen 2009